Om het voor u en ons makkelijker te maken zijn er in onze praktijk een aantal praktijkregels.


De praktijk is bereikbaar van 08.00 - 17.00u. Tussen 12.00u-14.00u is de balie gesloten in verband met administratieve werkzaamheden. Als u in die tijd iets wilt afgeven kunt u dat deponeren in onze praktijkbox. Deze bevindt zich rechts bij de balie.

Voor spoedgevallen zijn we natuurlijk altijd bereikbaar op ons spoednummer.


Spreekuren kunnen soms uitlopen. Dit is voor u als voor ons niet plezierig. Voor het maken van een afspraak hebben onze assistentes dan ook de opdracht u te vragen naar de reden(en) van uw komst. De tijd waarbinnen u gezien moet worden kan zo goed worden bepaald en er kan voldoende consulttijd worden ingepland om uw klacht(en) te bespreken. De duur van een consult is vijftien minuten. Hierin wordt er één klacht of twee kleinere klachten behandeld. Zijn er meerdere vragen te bespreken, wilt u een gesprek of een chirurgische ingreep geef dit dan duidelijk bij de assistente aan. Aanvragen van visites ook graag voor tien uur s 'ochtends.


We zijn tevens opleidingspraktijk. U zult dan ook regelmatig nieuwe gezichten zien. We leiden coassistenten op, dit zijn studenten die met het laatste deel van de opleiding tot basisarts bezig zijn. Zij werken in principe niet zelfstandig. Er kan aan u worden gevraagd, voor u bij de huisarts komt, eerst de coassistent te bezoeken. U bent dit natuurlijk niet verplicht maar u zou zo wel bijdragen aan het opdoen van de nodige ervaring van de arts in opleiding. Daarnaast hebben we ook ieder jaar een huisarts in opleiding. De huisarts in opleiding is een arts die bezig is met zijn/haar specialisatie tot huisarts. Zij werken wel zelfstandig. Wanneer u bezwaar hebt tegen een bezoek aan de huisarts in opleiding kunt u dat natuurlijk aan de assistentes kenbaar maken.


Door onze ligging in het voormalige Annadal Complex is er een makkelijke en goede samenwerking met tal van andere hier gevestigde disciplines waaronder een fysiotherapeutisch centrum, verloskundigen, het Diagnostisch Centrum (DC), bloedprikken vanuit MUMC, de Annadal Kliniek en een apotheek Annadal.

Wrattenspreekuur

Voor het met vloeibare stikstof aanstippen van wratten kunt u vanaf nu, op elk gewenst tijdstip, een afspraak maken via een van de assistentes.


Wat zijn wratten eigenlijk? Wratten zijn verheven, bloemkoolachtige en vaak vast aanvoelende goedaardig uitgroeisels van de huid. De medische term is verruca. Ze ontstaan door virussen. Het zijn, met name bij kinderen, veel voorkomende afwijkingen. 

De behandeling is gericht op vernietiging van de wrat en dus het virus waarbij er van verschillende mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt.


Aanstipvloeistoffen.

Vloeibare stikstof zoals gebruikt tijdens het wrattenspreekuur.

Coagulatie (verbranden).

Uitlepelen (excochleatie) bij therapieongevoelige wratten of voetzoolwratten. Hiervoor kan een  afspraak worden gemaakt op het chirurgische spreekuur bij een van de huisartsen.

Chirurgisch Spreekuur

In onze praktijk kunt u een afspraak maken voor een kleine chirurgische ingreep. Onder kleine chirurgische ingrepen verstaan we operatieve ingrepen die snel uit te voeren zijn met alleen een plaatselijke verdoving. De huisarts zal eerst de plak beoordelen alvorens er een afspraak gemaakt kan worden voor de ingreep. 


Voorbeelden zijn het weghalen van moedervlekken en wratten, het verwijderen van cysten (zoals een atheroomcyste = talgkliercyste) en lipomen (vetbulten) of het insnijden en draineren van abcessen. Ook het deels verwijderen van een ingegroeide teennagel (wigexcisie) wordt bij ons regelmatig uitgevoerd.


De afspraak kunt u maken bij de assistente. Deze ingrepen worden meestal aan het eind van een spreekuurblok gepland.

Keuringen

U kunt in onze praktijk een afspraak maken voor een rijbewijskeuringen alswel voor keuringen in kader van een levens- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De meeste keuringen worden betaald door de aanvragende verzekeringsinstantie. De rijbewijskeuring moet u echter zelf bekostigen. Wij vragen hiervoor €50,-

Psychologie

Mensen met psychische klachten [depressies,angstklachten, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen etc.] kunnen worden gezien voor een intake door onze hulpverlener die is verbonden aan onze praktijk. Dat is Dominique Gielen. Zij kan u vervolgens voor uitgebreidere diagnostiek of behandeling naar tweedelijns voorzieningen doorverwijzen, dan wel de behandeling en begeleiding zelf ter hand nemen. Via de huisartsen kunt een afspraak met een van hulpverleners maken.

Onderzoek & Uitslagen

Wanneer er ten behoeve van diagnostiek een onderzoek is verricht moet u altijd zelf contact opnemen met de praktijk om de uitslag op te vragen. Let op: Een uitslag is pas goed als u zelf hebt gehoord dat een uitslag goed is. U kunt hiervoor bellen tussen 11u-12.00 of tussen 15u-16.30u.

Telefonisch Spreekuur & Emailcontact

Het is natuurlijk mogelijk om telefonisch een gesprek te hebben met een van de huisartsen of praktijkondersteuners van onze praktijk. Geef altijd het nummer waarop u bereikbaar bent door. Voor vragen over uitslagen of een advies kunt u natuurlijk ook direct bij de assistenten terecht. 

Is terug bellen niet altijd handig voor u. Stuur dan een email naar huisartsenpraktijkannadal@ezorg.nl Ook daar kunt u uw vraag stellen.

Wij streven ernaar om de bel- en emailverzoeken binnen 2 werkdagen te beantwoorden.