Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het Klachtenformulier in te vullen. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling.

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 6 weken in behandeling te nemen en af te ronden.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Indien u uw klacht wilt voorleggen aan de klachtenfunctionaris kunt u dit doen via de website van SKGE. Daarnaast is de klachtenfunctionaris telefonisch bereikbaar op 088-0229100.

Indien u er ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.

Adresgegevens klachtencommissie:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100

maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

info@skge.nl